Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

Ορθογραφικοί κανόνες (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα) ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

1.   Η ορθογραφία των αρσενικών ουσιαστικών

Τα αρσενικά που τελειώνουν σε –ος γράφονται με -ο .
Στον πληθυντικό αριθμό γράφονται με –οι.  
        
πχ.ο λαγός – οι λαγοί
    ο κήπος -  οι κήποι

Τα αρσενικά που τελειώνουν σε –ης γράφονται με –η.
Στον πληθυντικό αριθμό γράφονται με –ες.

πχ. ο ναύτης –οι ναύτες
     ο μαθητής – οι μαθητές

2.   Η  ορθογραφία των θηλυκών ουσιαστικών

Τα θηλυκά που τελειώνουν σε –η γράφονται με –η.
πχ.η φωνή –η βροχή

Τα θηλυκά που τελειώνουν σε –ω γράφονται με –ω.
πχ.η Φρόσω – η Δέσπω

Τα θηλυκά που τελειώνουν σε –ισσα γράφονται με δυο σ.
πχ.η μέλ-ισσα  - η γειτόν-ισσα

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ:  η Λάρισα

3.   Η ορθογραφία των ουδέτερων ουσιαστικών

Τα ουδέτερα που τελειώνουν σε –ο γράφονται με –ο.
πχ.το βιβλίο – το θρανίο
Τα ουδέτερα που τελειώνουν σε –ος στον πληθυντικό γράφονται με –η.
πχ.το δάσ-ος  τα δάσ-η
Τα ουδέτερα που τελειώνουν σε –ι γράφονται με –ι .
πχ.το λουλούδι  το βιολί

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: το βράδυ , το δάκρυ, το δόρυ, το δίχτυ, 
το οξύ , το στάχυ 4 .Η ορθογραφία των επιθέτων

Τα επίθετα που τελειώνουν σε –αίος γράφονται με –αι.
πχ.ωραίος , γενναίος     ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: νέος
Τα επίθετα που τελειώνουν σε –είος γράφονται με –ει.
πχ.αστείος , ανδρείος

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: κρύος , γελοίος

Τα περισσότερα επίθετα που τελειώνουν σε –ιμος – ινος –ικος
γράφονται με –ι .πχ.νόστιμος , κόκκινος , φιλικός


 5. Η ορθογραφία των ρημάτων

Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ο γράφονται με –ω.
πχ.γράφω , παίζω

Τα ρήματα που τελειώνουν –ωνω γράφονται με –ω.
πχ.απλώνω, μεγαλώνω

Τα ρήματα που τελειώνουν σε –αίνω γράφονται με –αι.
πχ. μπαίνω, βγαίνω

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:μένω, δένω, πλένω

Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ίζω γράφονται με –ι.
πχ.ποτίζω, σκαλίζω

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: δανείζω, δακρύζω, κελαρύζω, πήζω, πρήζω, αθροίζω

Τα ρήματα που τελειώνουν σε –εύω γράφονται με –ευ.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: κλέβω

Τα ρήματα που είναι στον ενεστώτα (τώρα) της παθητικής φωνής
(-μαι)

αλλά και στον εξακολουθητικό μέλλοντα , σε όλα τα πρόσωπα του ενικού
αριθμού  -εγώ –εσύ –αυτός και στο τρίτο πληθυντικό –αυτοί,
γράφονται με –αι.  πχ. εγώ έρχομαι, εσύ έρχεσαι, αυτός έρχεται ,εμείς ερχόμαστε, εσείς ερχόσαστε, αυτοί έρχονται


6.   Η ορθογραφία των μετοχών


Η μετοχή της ενεργητικής φωνής που τελειώνει σε –οντας ή ώντας.
Γράφουμε με -ο, όταν δεν τονίζεται το –οντας.
πχ.παίζοντας, φωνάζοντας

Γράφουμε με –ω όταν ο τόνος μπαίνει στο –ώ.
πχ.μιλώντας , χτυπώντας, ρωτώντας

Η μετοχή της παθητικής φωνής που τελειώνει σε –μένος –μένη –μένο.
Γράφεται με δυο –μμ όταν το ρήμα έχει χαρακτήρα π, β, φ, πτ.

πχ.κρύβω-----κρυμμένος, καλύπτω------καλυμμένος, βάφω---βαμμένος


(πηγή: http://pemptakia-no2.wikispaces.com/)


Δεν υπάρχουν σχόλια: