τα λογισμικά της τάξης μας




κλικ στις εικόνες για να μεταφερθείς στα λογισμικά




Γλώσσα Α΄- Β΄ Δημοτικού



Μαθηματικά Α΄- Β΄ Δημοτικού






     Εικαστικά Α΄- ΣΤ΄ Δημοτικού




      Μουσική Α΄- ΣΤ΄ Δημοτικού



                           


   μαθαίνω τη Γλώσσα μου 





                          

   Βοήθημα Μαθηματικών









Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την Β΄ τάξη








Εκθέσεις για την Β΄ τάξη





Πάω Β΄ Δημοτικού 









Υλικό για τη Γλώσσα Β΄ δημοτικού


(από τον Θεόδωρο Αρβανιτίδη)




















Υλικό για τη Γλώσσα Β΄ δημοτικού από το Πανεπιστήμιο Ρόδου (εδώ)
(πηγή:πέτρα, μολύβι, χαρτί)



διαδραστικός πίνακας







Δεν υπάρχουν σχόλια: