Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Σύνθετες λέξεις (θεωρία)
Σύνθετες είναι οι λέξεις που γίνονται από άλλες(απλές) αν τις ενώσουμε.
Π.χ. ανοίγω + κλείνω = ανοιγοκλείνω.
Οι απλές λέξεις που ενώνονται για να φτιάξουν τη σύνθετη λέξη, λέγονται  συνθετικά. Τα συνθετικά πολλές φορές ενώνονται  με το<<ο>> που λέγεται συνδετικό φωνήεν.
Π.χ. αναβοσβήνω = ανάβω(πρώτο συνθετικό) + σβήνω(δεύτερο συνθετικό)
Απλή  είναι κάθε λέξη που δεν είναι σύνθετη.

Μπορείς να σχηματίσεις σύνθετες λέξεις;

άσπρος + μαύρος                                      
άνεμος   + μύλος                                     
άγριο  + κατσίκι                                       
ψάρι  +  βάρκα                                         
άγριος  +  χοίρος                                     
ερυθρός  +  λευκός                                  
κουμπί  +  τρύπα                                 
τρέμω  +  σβήνω                                     
χελιδόνι  +  φωλιά                                   
έξω  +  φύλλο                                     
έξω  +  πόρτα                                       
μπαλκόνι  + πόρτα
                                      
Μπορείς να σχηματίσεις σύνθετες λέξεις βάζοντας μπροστά από τις παρακάτω λέξεις το ξε-;

φορτώνω           
πουλώ                                                                                         
φεύγω             
σκονίζω            
κουμπώνω        

Μπορείς να σχηματίσεις σύνθετες λέξεις βάζοντας μπροστά από τις παρακάτω λέξεις το  α-  αν-  ;
γνωστός                                                                                                                  
έτοιμος        
ήσυχος        
ικανός         
ώριμος    


αναδημοσίευση από τα απίθανα τριτάκια


    

Δεν υπάρχουν σχόλια: